top of page

הרשת הישראלית לתמיכה במשברים רוחניים

כל אחד מאיתנו, נפגש עם המימד הרוחני של חייו בצורה שונה. בעוד שחלקינו נחשפים למימד זה בצורה הדרגתית ומבוקרת אשר תומכת בתהליך הצמיחה שלנו, חלקינו נחשפים למימד זה בצורה פתאומית אשר יכולה להיות מטלטלת מאוד ואף להוביל למצוקה נפשית קשה. ההתמודדות של האדם עם משבר תלויה במשאבים האישיים, בנסיבות החיים, בעוגנים ובתמיכה שהמעגל הקרוב והקהילה יכולים להציע לו.
bottom of page