top of page
Nir_SSTE_hebrew_New 1-11_cover.jpg

הפסיכולוגיה הקלאסית עוצבה, בין היתר, על ידי הניתוק עתיק היומין בין מדע לרוחניות, פיצול שהוביל להקטנה ואף התעלמות מהרבדים הרוחניים של התהליך הפסיכותרפויטי. לאורך השנים, פיצול זה הוביל למחסור בחינוך על נושאים רוחניים במסלולי ההכשרה המסורתיים לפסיכותרפיה, וכך לפער הולך וגדל בין השקפת העולם של מטופלים ומטפלים בתחום בריאות הנפש. כיום אנו יודעים שעם הפופולריות הגוברת של פסיכולוגיית המעמקים, הפסיכולוגיה הטרנס-פרסונלית והתנועה ההומניסטית, ברור שבכדי לטפל בחוויה האנושית, הפסיכולוגיה חייבת להיות מוכנה לטפל בממדים הסומטיים, הפסיכולוגיים, הרגשיים והרוחניים.


שניים מפורצי הדרך בתחום פסיכולוגיית המעמקים והגישה הפסיכו-רוחנית לטיפול נפשי שהקדישו את חייהם לצמצום הפער הזה הם קארל יונג וסטניסלב גרוף. מפעלי חייהם ונקודות המבט שהנחילו בעולם הפסיכותרפיה מהווים את עמודי התווך של הקורס, שבו נעמיק לתוך הנושא של עבודה עם טראומה, תוך דגש על המימדים הרגשיים, הסומאטיים והרוחניים של התהליך, ועל הדרכים השונות בהן רבדים אלו משתקפים בחוויות פסיכדליות וחוויות נוספות של מצבי תודעה לא שגרתיים.
הקורס  מיועד עבור מטפלים מנוסים שרוצים להעמיק את הידע שלהם בעבודה עם טראומה ומימדיה השונים מנקודות מבט יונגיאניות וטרנספרסונאליות, כמו כן למעוניינים לקבל ידע וכלים לליווי תהליכי אינטגרציה פסיכדלית. 

במהלך הקורס נלמד ידע וכלים שיאפשרו:

  • נקודת מבט יונגיאנית וטרנספרסונאלית על טראומה, ועבודה עם חוויות טראומטיות ותהליך הריפוי שלהן.

  • זיהוי, הבנה, ועבודה עם הרבדים הארכיטיפיים של המטופל/ת והטיפול 

  • הבנה של הקשר בין רגשות, תחושות גופניות וארכיטיפים

  • הבדלה בין התפתחות פסיכו-רוחנית מיטיבה ומעקפים רוחניים

  • זיקוק משמעות מתוך חוויות של מצבי תודעה לא שגרתיים וליווי מיטיב של תהליכי אינטגרציה פסיכדלית מתמשכים - תיאוריה וכלים פרקטיים לטיפול

  • התבוננות סומאטית (גופנית) בזמן תמיכת עמיתים (peer-support)

  • הבנה של חשיבות ה״אגו״ בחיי היום יום וההשלכות המורכבות של הרצון ״למוסס״ אותו

  • מודעות מוגברת לרבדים אשר מתעוררים לקראת סיום התהליך הפסיכותרפויטי

bottom of page